HEDEF KİTLE

Projemizin hedef kitlesi bilimin ve bilimsel gelişmelerin toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasının gerekliliği ve ihtiyacı bağlamında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenler ve genel halkı kapsamaktadır.

Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenler ve genel halkı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler Bursa İli Osmangazi İlçesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde öğrenim göre tüm öğrencilere, öğretmenlere ve genel halka açık olacaktır. Projemize başvurular ilan edilen takvim doğrultusunda OSMANGAZİ BİLİM ŞENLİĞİ – UZAY YOLCUSU KALMASIN (osmangazibilimsenligi.com) adresinden yapılacaktır. Başvurular sırasında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin projeye katılma başvurularına ve beyanlarına ek olarak velilerinin veya öğrenim gördükleri okul yönetimlerinin beyanları istenecektir.